313 Incurajarea activitatilor turistice

Obiectiv general:

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:

 

Tipuri de beneficiari:

Beneficiari privaţi:

Beneficiari publici:

 

Tip de acţiuni eligibile:

Investiţii în infrastructura de primire turistică

Investiţii în activităţi recreaţionale

Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice

Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, etc.