322 Renovarea si dezvoltarea satelor

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

 Măsura sprijină:

 Beneficiari:

 Exemple de acţiuni eligibile: