CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Experienţa Echipei CCFT

1. Programe preaderare (SAPARD, PHARE) - peste 50 de proiecte precum:

 • investiţii în agricultură
 • achiziţii utilaje
 • turism (pensiuni, infrastructură)
 • dezvoltarea competenţelor manageriale prin servicii de consultanţă
 • dezvoltarea resurselor umane
 • managementul resurselor umane

2. Programe post-aderare (POS CCE, POR, FEADR):

 • retehnologizări în vederea creşterii competitivităţii IMM-urilor (din sectorul serviciilor şi industriei prelucrătoare)
 • investiţii în agricultură, pescuit
 • înfiinţare şi dezvoltare microîntreprinderi
 • modernizare ferme agricole prin achiziţie de utilaje
 • investiţii prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
 • investiţii în domeniul IT
Copyright ccft.ro