CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport)

Instituţie responsabilă: AM POS Transport (în cadrul Ministerului Transporturilor) - www.mt.ro
Alocare financiară: 4.56 miliarde euro în perioada 2007-2013

Obiectivul general al POS Transport constă în promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României.

Obiective specifice:
- modernizarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător
- modernizarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile
- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane

Axe prioritare tematice:

1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE
1.1 Infrastructură rutieră de-a lungul Axei Prioritare nr.7
1.2 Infrastructură feroviară de-a lungul Axei Prioritare nr.22
1.3 Infrastructură navală de-a lungul Axei Prioritare nr.18

2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil
2.1 Drumuri naţionale
2.2 Căi ferate şi servicii
2.3 Porturi fluviale şi maritime
2.4 Infrastructura aeroportuară

3 - Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor
3.1 Promovarea transportului intermodal
3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

4 - Asistenţă Tehnică pentru POS-T
4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării şi controlului POS-T
4.2 Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru POS-T

Contact
mai mult...

Programe Fonduri UE Regional
Competitivitate Economică
Dezvoltare Rurală
Resurse Umane
Mediu
Transport
Pescuit
Capacitate Administrativă
Asistenţă Tehnică

Statistici Site

Copyright ccft.ro