CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

Instituţie responsabilă: AM PO DCA (în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative) - modernizare.mai.gov.ro
Alocare financiară: 208 milioane euro în perioada 2007-2013

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiective specifice:
- Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice
- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Axe prioritare tematice:

1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor
1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice
1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentual pus pe procesul de descentralizare
2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

3 - Asistenţă tehnică
3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea viitorului exerciţiu de programare
3.2 Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA

Copyright ccft.ro