CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional Regional (POR)

Instituţie responsabilă: AM POR (în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Locuinţelor) - www.inforegio.ro
Alocare financiară: 3.7 miliarde euro în perioada 2007-2013

Obiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

Obiective specifice:
- Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor
- Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare
- Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor
- Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri
- Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

Axe prioritare tematice:

1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din următoarele domenii:
- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
- Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
3.2 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
3.4 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
5.2 Crearea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

6 - Asistenţă tehnică
6.1 Sprijinirea activităţilor pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR
6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

Copyright ccft.ro