CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT)

Instituţie responsabilă: AM POAT (în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor) - www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general al POAT este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare sănătoasă, eficientă, eficace şi transparentă a instrumentelor structurale în Romania.

Obiective specifice:
- Asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea pentru următorea perioadă de programare a instrumentele structurale
- Asigurarea unei diseminări coordonate la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare în linie cu cu Strategia Naţională de Comunicare pentru Instrumentele Structurale

Axe prioritare tematice:

1 - Sprijin în implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
1.1 Sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale
1.2 Evaluare
1.3 Formare orizontala în domeniul gestionarii programelor/proiectelor
1.4 Functionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, şi a Autorităţii de Certificare şi Plată şi a Autorităţii de Audit

2 - Dezvoltări viitoare şi sprijin în funcţionarea Sistemului Unic Informatic de Management
2.1 Dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei digitale
2.2 Funcţionarea Unitatii SMIS şi coordonarea reţelei
2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori şi activităţi de comunicare cu privire la SMIS
2.4 Furnizarea de echipamente şi servicii IT

3 - Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale
3.1 Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României
3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale
3.3 Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României

Copyright ccft.ro