CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Programul Operaţional pentru Pescuit (PO Pescuit)

Instituţie responsabilă: Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) (în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) - www.madr.ro
Alocare financiară: 307,6 milioane euro până în 2007-2013

Obiectivul general al PO Pescuit constă în:
(i) creşterea competitivităţii sectorului, (creşterea valorii adăugate, creşterea productivităţii);
(ii) crearea de locuri de muncă în cele trei sub-sectoare (flota Mării Negre, acvacultură şi pescuit în apele interioare), precum şi în industria de procesare şi în zonele pescăreşti;
(iii) adaptarea capacităţii de pescuit.

Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii sectorului piscicol primar;
- Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol;
- Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone;
- Sustinerea unei implementari adecvate a PO in cadrul PCP.

Axe prioritare tematice:

1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
1.1 Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit
1.2 Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit
1.3 Investiţii la bordul navelor şi selectivitate
1.4 Pescuitul costier la scară mică
1.5 Compensaţii socio-economice pentru gestionarea flotei

2 - Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
2.1 Investiţii productive în acvacultură
2.2 Măsuri de acva-mediu
2.3 Măsuri de sănătate publică
2.4 Măsuri de sănătate a animalelor
2.5 Pescuit în apele interioare
2.6 Investiţii în procesare şi marketing

3 - Măsuri de interes comun
3.1 Acţiuni colective
3.2 Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice
3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
3.4 Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare
3.5 Proiecte pilot

4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
4.1 Selectarea Grupurilor Locale
4.2 Sprijin pentru acţiunile de cooperare între Grupurile Locale

5 - Asistenţă Tehnică pentru PO-P

Copyright ccft.ro