CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

 

 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Axa prioritară III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Domeniul major de intervenţie 1:  Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Operaţiunea 1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

Tipul asistenţei financiare nerambursabile: Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat

Schema de ajutor de stat:  Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr 632/2008 pentru modificarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe", cu modificările şi completările ulterioare.

Titlul proiectului: Conectarea la broadband- mijloc de creştere a competitivităţii firmei C.C.F.T.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 

Despre proiect

S.C. Compania de Consultanta Financiara Transilvania S.R.L. din Cluj-Napoca a derulat în perioada iunie 2014 – noiembrie 2014 proiectul" Conectarea la broadband- mijloc de creştere a competitivităţii firmei C.C.F.T.", realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul Operațional Sectorial “ Crestera Competitivitatii Economice”, Axa III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de Intervenție 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Organism Intermediar – Agentia de Dezvoltare Rurala Nord-Vest.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de  89.138,95 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 64.697,63 lei ( 52.806,21 lei provenind din FEDR si 11.891,42 lei din bugetul national).

 

Proiectul a vizat imbunatatirea standardelor de calitate si functionare a infrastructurii TIC, pentru creserea competitivitatii economice a firmei solicitante si  consolidarea pozitiei sale pe piata serviciilor de consultanta in afaceri.

 

Obiectivele specific urmarite de proiect au inclus:

  • conectarea la internet broadband pentru sustinerea proceselor de comunicare si informare;

  • imbunatatirea infrastructurii TIC a firmei prin achizitia de echipamente de calcul (1 server, 6 laptop-uri), periferice moderne (imprimanta multifunctionala) si achizitie de licente software.

  • achizitia semnaturii electronice pentru reducerea termenelor de stabilire a relatiilor contractuale, aceasta fiind totodata de natura sa creasca increderea clientilor si sa determina extinderea portoliului de clienti;

 

Utilizarea unor tehnologii performante permite o mai buna organizare si administrare a relatiilor de afaceri, a activitatii desfasurate si a resurselor detinute (in special a diverselor baze de date) permitand dezvoltarea activitatii, cu costuri mai reduse, ceea ce asigura inregistrarea unei eficiente sporite a activitatii si determina cresterea competitivitatii firmei  - conform obiectivului general.

 

Rezultate

Prin realizarea acestor investitii, la nivelul firmei, are loc practic cresterea gradului de utilizare a  tehnologiilor informatice si de comunicatii, ceea ce denota faptul ca prezentul proiect contribuie direct la realizarea obiectivului specific al Domeniului Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii TIC” si, implicit, a Axei Prioritare 3, ce urmareste consolidarea TIC atat in mediul privat cat si public.

 

Imbunatatirea infrastructurii TIC s-a realizat prin achizitia urmatoarelor:

- echipamente - laptop - 6 buc, server -1 buc, imprimanta multifunctionala -1 buc, sursa neintreruptibila de tensiune -1 buc, monitor -1 buc, switch 8P fara management -1 buc, router -1 buc, mount rack 19” -1 buc

-licente – Licente de sistem de operare – 6 buc, Licenta suita software tip office – 6 buc, Licenta sistem operare server – 1 buc, Licenta antivirus – 6 buc, Licenta antivirus pentru server – 1 buc, conectarea la internet broadband si implementarea semnaturii electronice.

 

 Tintirea cresterii eficientei activitatii firmei are drept impact cresterea  productivitatii, ce se realizeaza cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile (datorita consumurilor reduse de energie a echipamentelor IT moderne), conform obiectivului general al POS CCE.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

* Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright ccft.ro