CCFT

 

Compania de Consultanta Financiara Transilvania

Serviciile oferite de CCFT

Servicii oferite de CCFT Pentru accesarea fondurilor structurale europene în vederea finanţării unor proiecte şi programe trebuie urmată o anumită procedură. Un prim pas ce trebuie făcut, după ce vă decideţi să accesaţi fonduri europene, este acela al stabilirii unei întâlniri cu o firmă de consultanţă specializată pentru evaluarea şanselor de finanţare/eligibilitate şi încheierea contractului de consultanţă.

Firma de consultanţă va analiza sursele de cofinanţare, va întocmi dosarul şi vă va asista pe tot parcursul derularii proiectului.

Serviciile prestate de firma noastră sunt:

Evaluare:

 • Prezentarea programelor de finanţare
 • Identificarea oportunităţilor şi soluţiilor pentru afaceri
 • Analiza eligibilităţii solicitantului şi stabilirea obiectivelor investiţionale
Concepere:
 • Planuri de afaceri
 • Analize financiare cost-beneficiu
 • Studii de (pre)fezabilitate
 • Studii de piaţă
 • Strategii de marketing
 • Cereri de finanţare
Implementare:
 • Fişe de răspuns la scrisorile de solicitare a informaţiilor suplimentare
 • Consultanţă la semnarea contractului cadru de finanţare
 • Realizare dosare de achiziţii
 • Întocmire cereri de plată
 • Soluţii tehnice şi financiare pe perioada derulării proiectului
 • Rapoarte intermediare şi finale
Activităţi conexe:
 • Dezvoltare firme "start-up"
 • Asistenţă IMM-uri
 • Management organizaţional

Contact
mai mult...

Programe Fonduri UE Regional
Competitivitate Economică
Dezvoltare Rurală
Resurse Umane
Mediu
Transport
Pescuit
Capacitate Administrativă
Asistenţă Tehnică

Statistici Site

Copyright ccft.ro